Nie ma chyba drugiego kraju na świecie, który rozwijałby się równie szybko, co Zjednoczone Emiraty Arabskie. W miejscu, gdzie jeszcze kilkadziesiąt lat temu była jedynie pustynia, wyrosły miasta, które szybko stały się jednymi z najważniejszych ośrodków biznesowych na świecie. Miejsca te przyciągają jednak nie tylko ludzi biznesu, ale też ogromne rzesze turystów. W ostatnim czasie z wiadomych względów sytuacja nieco się zmieniła, ale jeśli tylko świat wróci do stanu przedpandemicznego, to Dubaj znów zapełni się turystami.

Rozwój Zjednoczonych Emiratów Arabskich postępuje nie tylko na płaszczyźnie urbanistyczno-technologicznej (co dobrze obrazuje poniższy film). Sporo zmieniło się również w relacjach tego kraju z resztą świata. W 2006 roku paszport ZEA umożliwiał bezwizową podróż do zaledwie 35 krajów na świecie. Obecnie ta lista powiększyła się do 176 państw.

Należy jednak przy tym zaznaczyć, że posiadanie obywatelstwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich to rzadki przywilej. Zaledwie około 15% mieszkańców tego kraju jest jego obywatelami i wygląda na to, że niebawem ta sytuacja ulegnie zmianie. Szejk Muhammad ibn Raszid Al Maktum ogłosił niedawno, że Emiraty będą chciały przyznać obywatelstwo tym cudzoziemcom, którzy przyczynią się do rozwoju kraju.

Kto będzie mógł otrzymać obywatelstwo Zjednoczonych Emiratów Arabskich?

O możliwość ubiegania się o obywatelstwo tego kraju będą mogli walczyć przede wszystkim inwestorzy, inżynierowie, naukowcy, wynalazcy, lekarze i artyści. Oczywiście tacy, którzy w swoich dziedzinach się wyróżniają. Wymogiem dla inwestorów ma być fakt posiadania nieruchomości w ZEAA, lekarze będą musieli legitymować się dyplomami specjalności pożądanymi w kraju, wynalazcy będą musieli mieć patenty zgłoszone w ZEA, a artyści – będą musieli być pionierami w swoich dyscyplinach.

Ciekawa jest procedura nabywania obywatelstwa, a właściwie jej brak. Chętnie nie mogą składać żadnych podań ani wypełniać formularzy. „Nominować” przyszłych obywateli będą mogli członkowie rodów rządzących emiratami (tytuł emira jest dziedziczny), a te mają być następnie zatwierdzane (lub nie) przez organ centralny. Ci, którym uda się otrzymać obywatelstwo, będą najprawdopodobniej (bo nie zostało to jeszcze potwierdzone) mogli korzystać ze wszystkich dobrodziejstw zapewnianych przez państwo, w tym między innymi z prawa do darmowej opieki medycznej, edukacji oraz otrzymania kredytu na preferencyjnych warunkach.