Oficjalny komunikat klubu potwierdził zakończenie trwających od kilkunastu miesięcy rozmów. Nowymi właścicielami klubu zostali Tomasz Jażdżyński, Jarosław Królewski i Jakub Błaszczykowski.

Wisła Kraków ma nowych właścicieli

„Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Jakub Błaszczykowski, Tomasz Jażdzyński i Jarosław Królewski zdecydowali się na przejęcie akcji Wisły Kraków SA od Towarzystwa Sportowego, stając się głównymi akcjonariuszami klubu, wspólnie z kibicami, którzy zakupili akcje w kampanii crowdfundingowej” - czytamy w oświadczeniu.

Zmiana na stanowisku prezesa Wisły Kraków

Nowi właściciele to nie jedyne zmiany w strukturach klubu. Kolejną będzie wymiana na stanowisku prezesa, gdzie kierującego klubem do tej pory Piotra Obidzińskiego zastąpi Dawid Błaszczykowski, brat Jakuba. Jak dowiedzieć można się z komunikatu klubu - „Obidziński pozostanie w klubie na czas niezbędny do płynnego przekazania zadań”. 

"Przypominamy, że 31 marca 2020 roku w Krakowie doszło do podpisania szeregu umów zapewniających prowadzącej sekcję piłkarską spółce Wisła Kraków pięćdziesięcioprocentowy udział w prawach do nazwy i historycznego herbu, znajdujące się do tej pory w posiadaniu skupiającego pozostałe sekcje sportowe Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków. Porozumienie obejmuje znaki słowne „Wisła Kraków” i „TS Wisła” oraz znak słowno-graficzny „TS Wisła 1906” (historyczny herb klubu). Wszystkie będą mogły być wykorzystywane zarówno przez spółkę, jak i stowarzyszenie w kontekście prowadzonych przez te podmioty sekcji sportowych. Nowi właściciele dokonali zwolnienia hipoteki, będącej zabezpieczeniem pożyczki" - czytamy dodatkowo w komunikacie.