Sporządzenie rankingu zbiorowej mądrości nie polega oczywiście na badaniu każdego z obywateli z osobna, a następnie zsumowaniu wyników i wyciągania średniej arytmetycznej. To w dużej mierze zabawa, ale twórcy poniższego rankingu wzięli pod uwagę interesujące kryteria. Postanowiono skupić się na trzech – o poziomie inteligencji w przeszłości mówi liczba nagród Nobla otrzymanych przez obywateli danego kraju, teraźniejszość jest rozumiana poprzez średnie IQ, a poziom współczesnego szkolnictwa ma pomóc w przewidzeniu mądrości przyszłych pokoleń.

W rankingu, w którym znalazło się 25 krajów, dominują państwa z Azji i Europy. Na pierwszym miejscu uplasowała się Japonia. Kraj ten nie zdominował żadnego z „małych” rankingów, ale wysokie lokaty w każdym z nich (6. miejsce pod względem nagród Nobla, 6. w średnim IQ i 5., jeśli chodzi o poziom edukacji). Z krajów europejskich najwyżej sklasyfikowana została Szwajcaria (2. miejsce), Holandia (5. miejsce) oraz Belgia (7. miejsce). W rankingu została uwzględniona także Polska. Nasz kraj uplasował się na 21. pozycji. Zdecydowanie najciekawiej w zestawieniu wypada Singapur, który choć obecnie zamyka stawkę, to wygrywa w kategoriach średniego IQ i poziomu edukacji. Można więc założyć, że zwiększenie liczby nagród Nobla zdobytych przez obywateli tego kraju jest jedynie kwestią czasu.

Ranking został stworzony przez Vouchercloud.com.