Poszerzenie listy niematerialnego dziedzictwa ludzkości o 32 nowe pozycje jest efektem obrad na sesji, która odbyła się (oczywiście w formie online) w dniach 14-19 grudnia. Jedna z nich jest szczególnie ciekawa, bo dotyczy tradycji wywodzącej się z Polski i Białorusi. Chodzi o bartnictwo, czyli dawną formę pszczelarstwa, która polegała na chowie pszczół w specjalnie w tym celu wydrążonych dziuplach drzew, czyli barciach. Zbieraniem miodu zajmowali się bartnicy, zwani również bartodziejami, a profesja była przekazywana z pokolenia na pokolenie. Ta profesja została doceniona nie tylko ze względu na fakt, że jest zagrożona zapomnieniem, ale również z powodu swojej, zaskakująco współczesnej, proekologiczności. W uzasadnieniu czytamy:

Kultura bartnicza obejmuje wiedzę, umiejętności, praktyki, rytuały i wierzenia związane z hodowlą dzikich pszczół w ulach lub ulach z bali na obszarach leśnych. Bartnicy w szczególny sposób troszczą się o pszczoły, starając się minimalizować wszelkie zakłócenia w ich naturalnym cyklu życia. Bartnictwo dało początek wielu praktykom społecznym oraz tradycjom kulinarnym i leczniczym. Transmisja zachodzi głównie w rodzinach pszczelarskich drzew i przez bractwa. Praktyka sprzyja poczuciu wspólnoty i wspólnej świadomości odpowiedzialności za środowisko.

Bartnictwo pojawiło się w Polsce wcześnie, bo już w średniowieczu. Szczytowy rozwój tej profesji przypada w Polsce na wiek XVI i XVII. W wieku XIX tradycja zaczęła stopniowo zanikać. W ostatnich latach pojawiły się inicjatywy mające na celu przywrócenie tej tradycji - w 2009 roku po raz pierwszy od ponad stu lat bartnicy wybrali miód z barci, co zostało udokumentowane przez WWF Polska.

Oprócz bartnictwa lista UNESCO powiększyła się między innymi o sięgającą 400 lat wstecz tradycję tworzenia glinianych naczyń, wciąż praktykowaną w serbskiej wsi Zlakusa, zambijski taniec Budima czy też pantun - charakterystyczną formę literacką z Malezji. Znajduje się na niej jeszcze jeden polski element, a mianowicie krakowskie szopkarstwo - został wpisany w 2014 roku.