Ministerstwo Zdrowia opublikowało we wtorek projekt rozporządzenia mającego uszczegółowić przepisy o obowiązku zakrywania ust i nosa. Od czwartku 16 kwietnia w całej Polsce będzie konieczne zasłanianie tych części twarzy w przestrzeni publicznej. Możemy w tym celu skorzystać z maseczki ochronnej, którą można kupić albo zrobić samodzielnie. Co to oznacza w praktyce? W jakich miejscach bezwzględnie trzeba zakryć twarz?

Koronawirus w Polsce: gdzie musimy nosić maseczki?

Nakaz noszenia maseczek, szalika czy chustki lub jakiegoś innego materiału mogącego zakryć nasze usta i nos ma obowiązywać podczas przebywania w środkach publicznego transportu zbiorowego i w pojazdach samochodowych, w których poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie, a także w trakcie przebywania w miejscach ogólnodostępnych – na drogach i placach, w obiektach kultu religijnego, obiektach handlowych, w placówkach handlowych i na targowiskach.

Oprócz tego zakrywanie ust i nosa będzie również wymagane na terenach zieleni, włączając w to parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe oraz oczywiście plaże. Tu rzecz jasna musimy pamiętać o tym, że przynajmniej do 19 kwietnia jest zakaz wchodzenia na te tereny – jego złamanie może skończyć się bardzo wysoką karą. O wysokościach kar możecie przeczytać w poniższym tekście:

ZOBACZ TEŻ: Koronawirus 2020: ile wyniosą kary za wyjście z domu? Poznaj wysokości możliwych mandatów

Zakrycie ust i nosa będzie konieczne także podczas przebywania na terenach leśnych. Zalicza się do tego tereny parkingów leśnych, miejsc postoju pojazdów, miejsc edukacji leśnej, miejsc małej infrastruktury leśnej i miejsc biwakowania.

W rozporządzeniu zapisano także, że w razie legitymowania osoby w celu ustalenia jej tożsamości przez organy uprawnione albo konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby przez inne osoby w związku ze świadczeniem usług lub wykonywaniem czynności zawodowych, można żądać odkrycia ust i nosa.

Koronawirus w Polsce: kto nie musi nosić maseczek?

Trzeba koniecznie wspomnieć o tym, że nie wszyscy muszą zakrywać usta i nos od 16 kwietnia. Z tego obowiązku zwolnione są dzieci do lat czterech oraz osoby niezdolne do samodzielnego zakrycia lub odkrycia ust lub nosa. Maseczek lub innego materiału zakrywającego nie muszą również nosić osoby, które nie są w stanie zasłaniać ust i nosa ze względu na trudności w oddychaniu. Z tego nakazu są zwolnione też osoby w autach osobowych, które razem mieszkają lub gospodarują jednym pojazdem samochodowym.

Na koniec dodam, że musimy pamiętać o tym, że zakrywanie twarzy wciąż nie zwalnia nas z obowiązku zachowania bezpiecznej odległości, czyli ok. dwóch metrów od drugiej osoby. Maseczki są najbardziej efektywne w momencie, gdy przestrzegamy dystansowania społecznego.